บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่สำหรับการทดสอบแรงเฉือน

ล่าสุดกดตัดเครื่องทดสอบอุปกรณ์การประมวลผลสามารถผลิตเครื่องทดสอบแรงเฉือน

เครื่องทดสอบแรงเฉือนอัดเป็นเครื่องทดสอบพิเศษสำหรับการทดสอบสมบัติเชิงกลของแบริ่งยางแผ่นเสร็จสะพานทางหลวง มุมของแบริ่งยางอ่างและทดสอบโหลดของสะพานทางหลวง

   The host machine adopts for column structure.the beam,base and upper and lower pressing plates are all made of integral cast steel.the rigid strength and structural stability of the frame are better than those of the two column structure,which is convenient for measuring the elastic deformation of the sample. It can be used for compression modulus test,shear bond property,shear aging,friction coefficient,angle test.ultimate compressive strength test and corner test.