เครื่องทดสอบสากล

ขอบฟ้าเครื่องทดสอบสากลเหมาะสำหรับการบีบอัดแรงดัดและแรงเฉือนของโลหะที่ไม่ใช่โลหะวัสดุคอมโพสิตยาอาหารไม้พลาสติกและวัสดุอื่นๆเครื่องดัดท่อเหล็กกันน้ำวัสดุฉนวนสายไฟและสายเคเบิลกระดาษฟิล์มยางสิ่งทอและวัสดุอื่นๆ