เครื่องทดสอบอเนกประสงค์อิเล็กทรอนิกส์

ฮอไรซอนเครื่องทดสอบอเนกประสงค์เหมาะสำหรับช่วงกว้างของแรงดึง, ดัดและการทดสอบแรงเฉือนของโลหะ, อโลหะ, วัสดุคอมโพสิต, ยา, อาหาร, ไม้, พลาสติก,ท่อเหล็กดัดเครื่องทดสอบ, วัสดุกันน้ำ, วัสดุฉนวน, ลวดและสายเคเบิล, กระดาษ, ฟิล์ม, ยาง, สิ่งทอและวัสดุการบินและอวกาศเป็นต้น