เครื่องวัดพิกัด

CMM สนับสนุนวิธีการต่างๆของการรายงานรวมทั้งรายงานการวัดกราฟิก Excel รายงานการวัดและรูปแบบข้อความ