เครื่องวัดพิกัด

เครื่องวัดพิกัด CMM สั้น ๆ รองรับรูปแบบการรายงานที่หลากหลายรวมถึงรายงานการวัดกราฟิกรายงานการวัด Excel รูปแบบข้อความ ฯลฯ