เครื่องวัดพิกัด

เครื่องวัดพิกัดเรียกว่า CMM สนับสนุนหลายรูปแบบรายงานรวมทั้งรายงานการวัดแบบกราฟิก Excel รายงานการวัดรูปแบบข้อความฯลฯ