เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์โดยรวมพบว่าปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อ การออกแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ


เราส่วนใหญ่ให้ irt-01 ขวดแก้วทนต่อแรงกระแทกเครื่องทดสอบและเครื่องมือวัดแกนแนวตั้งสำหรับการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพสูง