เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดพบว่าปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อลดความซ้ำซ้ การออกแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ


เราส่วนใหญ่จัดหา irt-01 ขวดแก้วเครื่องทดสอบแรงกระแทกและเครื่องมือวัดแกนแนวตั้งสำหรับการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพสูง