เครื่องทดสอบทั่วไป

ขอบฟ้าเครื่องทดสอบสากลเหมาะสำหรับการบีบอัดแรงดัดและการทดสอบแรงเฉือนของโลหะที่ไม่ใช่โลหะวัสดุคอมโพสิตยาไม้พลาสติกกันน้ำวัสดุฉนวนสายเคเบิลกระดาษฟิล์มยางสิ่งทอและวัสดุอวกาศ