เครื่องทดสอบสากล

ขอบฟ้าเครื่องทดสอบสากลเหมาะสำหรับการบีบอัดแรงดัดและแรงเฉือนของโลหะอโลหะวัสดุคอมโพสิตยาอาหารไม้พลาสติกและวัสดุอื่นๆเครื่องดัดท่อเหล็กวัสดุฉนวนกันความร้อนลวดและสายเคเบิลกระดาษฟิล์มยางสิ่งทอและวัสดุอวกาศ