เครื่องมือทดสอบหน้ากาก

เครื่องมือวัดความไวสูงของเราได้แก่หน้ากากก๊าซหน้ากากเชื่อมหน้ากากป้องกันฝุ่นหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากากไฟหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากากลูกโป่งหน้ากากแพทย์หน้ากากหน้ากากซิลิโคนหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากาก


เราผลิตเครื่องช่วยหายใจที่มีความแม่นยำสูงสำหรับความต้านทานการไหลของอากาศและเครื่องวัดความต้านทานการหายใจเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากป้องกันทุกวันหน้ากากทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจ