เครื่องมือทดสอบหน้ากาก

เครื่องมือวัดความไวสูงของเราได้แก่หน้ากากก๊าซหน้ากากเชื่อมหน้ากากป้องกันฝุ่นหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากากหน้ากากไฟหน้ากากหน้ากากหน้ากากลูกโป่งหน้ากากหน้ากากซิลิโคนหน้ากากหน้ากากป้องกันอัคคีภัยหน้ากากหน้


เราผลิตความแม่นยำสูงหน้ากากความต้านทานการไหลของอากาศและเครื่องวัดความต้านทานทางเดินหายใจเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากป้องกันทุกวันหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากาก