เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เครื่องมือวัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ บรรจุภัณฑ์พลาสติกยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังนั้นบริษัทบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องการอุปกรณ์ทดสอบมากมายเพื่อยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์พลาสต ตัวอย่างเช่นการปิดผนึกความแข็งแรงและการปิดผนึกเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพราะคุณสมบัติการปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์โดยตรงมีผลต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์