เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เครื่องมือวัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ บรรจุภัณฑ์พลาสติกยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังนั้นบริษัทบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องการมากของอุปกรณ์การทดสอบเพื่อยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นความแข็งแรงของการปิดผนึกและการปิดผนึกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพราะคุณสมบัติการปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์โดยตรงมีผลต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์