CT สแกนเนอร์อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม CT สแกนเนอร์เป็นสแกนเนอร์อุตสาหกรรมหลักการพื้นฐานของมันคือการลดทอนและการดูดซึมของรังสีในวัตถุที่ถูกวัด ฟังก์ชันของ CT อุตสาหกรรมจะซับซ้อนมากขึ้นไม่เพียงแต่สามารถวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนแต่ยังสามารถวัดได้อย่างถูกต้องขนาดต่างๆและความอดทน


สแกนเนอร์ CT อุตสาหกรรมของเราส่วนใหญ่จะใช้ในด้านต่างๆเช่นรถยนต์รถไฟและการบิน ตัวอย่างเช่นสแกนเนอร์ CT อุตสาหกรรมสามารถถ่ายโอนความหนาสูงสุดของเหล็กตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางการหมุนสูงสุดของชิ้นงานตรวจสอบความสูงสูงสุดหรือความยาวของชิ้นงานและตรวจสอบน้ำหนักสูงสุดของช