CT สแกนเนอร์อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม CT สแกนเนอร์เป็นสแกนเนอร์ CT อุตสาหกรรมหลักการพื้นฐานของมันคือการลดทอนรังสีและการดูดซึมของวัตถุ ฟังก์ชันของ CT อุตสาหกรรมจะซับซ้อนมากขึ้นไม่เพียงแต่สามารถวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนแต่ยังสามารถวัดได้อย่างถูกต้องขนาดต่างๆและความอดทน


สแกนเนอร์ CT อุตสาหกรรมของเราส่วนใหญ่จะใช้ในด้านต่างๆเช่นรถยนต์รถไฟและการบิน ตัวอย่างเช่นสแกนเนอร์ CT อุตสาหกรรมสามารถถ่ายโอนความหนาสูงสุดของเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางการหมุนสูงสุดของชิ้นงานการตรวจสอบความสูงสูงสุดหรือความยาวของชิ้นงานและตรวจสอบน้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน