CT สแกนเนอร์อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม CT สแกนเนอร์เป็นสแกนเนอร์อุตสาหกรรมหลักการพื้นฐานของมันคือการลดทอนและการดูดซึมของรังสีจากวัตถุที่ถูกทดสอบ ฟังก์ชันของ CT อุตสาหกรรมจะซับซ้อนมากขึ้นไม่เพียงแต่สามารถวินิจฉัยปัญหาของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนแต่ยังสามารถวัดได้อย่างถูกต้องขนาดต่างๆและความอดทน


CT สแกนเนอร์อุตสาหกรรมของเราส่วนใหญ่จะใช้ในด้านต่างๆเช่นรถยนต์รถไฟและเครื่องบิน ตัวอย่างเช่นสแกนเนอร์ CT อุตสาหกรรมสามารถถ่ายโอนความหนาสูงสุดของเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางการหมุนสูงสุดของชิ้นงานการตรวจสอบความสูงสูงสุดหรือความยาวของชิ้นงานและตรวจสอบน้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน