รับใช้วัตถุประสงค์ของการบริการ: Provide users with "sincere, professional, timely and continuous" quality services


ให้บริการฟรีแบบตัวต่อตัวและสนับสนุน


บริการก่อนการขาย


การร้องขอบริการใดๆจะได้รับการตอบกลับภายใน 12 ชั่วโมงและให้คำแนะนำและโซลูชั่นโดยเร็วที่สุด


ขอบฟ้ามีทีมงานของ 10years ที่มุ่งเน้นเครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์ เราจะให้บริการอย่างมืออาชีพและทันเวลา


บริการหลังการขาย 


หนึ่ง การฝึกอบรมฟรี

Name ในช่วงระยะเวลาการรับประกันหากมีปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์จะได้รับการซ่อมแซมฟรี

สาม ให้บริการด้านเทคนิคตลอดชีวิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน เพียงค่าธรรมเนียมวัสดุจะถูกเรียกเก็บสำหรับการบำรุงรักษา